Jeugd weerbaarheid

Jeugd Weerbaarheidstraining bij Stellingwerf Gym

In april 2018 start er bij Stellingwerf Gym Ferwoude een weerbaarheid- en assertiviteitstraining voor jeugdigen. Deze training is geschikt voor jongeren in de leeftijd van 9 tot 12 jaar. Tijdens de trainingen zullen verschillende onderwerpen aanbod komen. Er zullen trainingen zijn gericht op kracht, conditie en stabiliteit maar er zal ook gewerkt worden aan zelfvertrouwen (sterker in je schoenen staan), communicatie, voor jezelf opkomen, samenwerken en groepsdruk. Kortom er is aandacht voor fysieke en mentale weerbaarheid. In deel I zal de mentale weerbaarheid op de voorgrond staan. In deel II, welke na de zomer gaat starten, zal het fysieke nadrukkelijker aanbod komen.

De lessen zijn voor alle kinderen, in de leeftijdscategorie van 9 tot 12 jaar, geschikt. Je hoeft niet persé sportief, sterk of juist zwak te zijn. Tijdens de lessen zorgen wij voor een veilige sfeer door; duidelijke afspraken met elkaar te maken, de groep(en) klein te houden en de lessen positief af te sluiten.

Om aan te sluiten bij de behoeften en wensen van de kinderen zal er binnen de lessen gewerkt worden met een beloningssysteem. Ook kan er, waar nodig, een  individuele aandachtsplan worden opgesteld. Binnen dit plan kunnen specifieke aandachtspunten in kaart worden gebracht en kunnen deze in de lessen extra aandacht krijgen.

De lessen duren drie kwartier tot een uur. Het is een pakket van 12 tot 15 lessen. Het is  de bedoeling dat de deelnemende kinderen deze lessen blijven volgen.  De lessen worden verzorgd door een ervaren GZ-psycholoog (Kinder- en jeugdpsycholoog).

Bij voldoende aanmelding willen wij op maandag 9 april een kennismakingsles organiseren. De lessen starten om 16.00uur.

Effectiviteit van weerbaarheidstrainingen

In het algemeen kan gesteld worden dat weerbaarheidstrainingen effect hebben. Uit weerbaarheidstrainingen die onderzocht zijn blijkt dat kinderen die deze trainingen volgen aangeven zich prettiger voelen. Ook geven ze aan dat ze zich gemakkelijker te bewegen binnen een groep (Het is voor mij onduidelijk of deze resultaten alleen uitgesprekken komen of dat komt uit gevalideerd onderzoek).

De effectiviteit wordt bereikt doordat:

  • De lessen worden afgestemd op de doelgroep;
  • Er meer dan 12 lessen plaatsvinden om tot resultaat te komen;
  • Er dient herhaling in de lessen te zitten om het in te prenten;
  • De lessen worden gegeven door ervaren en deskundige instructeurs;

In de aangeboden training bij Stellingwerf Gym zijn deze werkzame factoren verwerkt om de training zo effectief mogelijk te maken. In de theorie wordt nog benadrukt dat de veiligheid van de training vergroot kan worden door jongensgroepen en meisjesgroepen te creëren. Wij wijken hier van af. Wij zijn van mening dat de veiligheid voornamelijk gewaarborgd dient te worden door de trainers. Daarnaast zijn wij van mening dat gezamenlijk trainen/ oefenen juist een positief effect kan hebben op de weerbaarheid, aangezien in de dagelijkse praktijk zoals schoolklassen, zwemklassen enz. ook geen rekening wordt gehouden met geslacht. Bovendien wordt vaak in dergelijke situaties een beroep gedaan op de weerbaarheid van het individuele kind.

Tenslotte willen wij benadrukken dat de training niet onderzocht is op effectiviteit. Mogelijk zal dit in de nabije toekomst plaats gaan vinden.

Kosten:

De kosten voor de training bedragen €125.  Voor meer vragen kan ik u contact opnemen met ons opnemen via de app, mail of Facebook.

Thema door Anders Norén