Vergoedingen

Zorgverzekeraar

Stellingwerf Gym heeft een geregistreerde running therapeut. De procedure voor aanmelding bij de Stichting Running therapie Nederland loopt. Hiermee wordt running therapie gedeeltelijk vergoed bij onderstaande zorgverzekeraars (overleg wel met de zorgverzekeraar):
1. De Friesland:
Ben je AV Extra of AV Optimaal verzekerd bij De Friesland, dan krijg je running therapie voor een deel vergoed onder de noemer “Eerstelijns psychologie”.
2. ONVZ:
Bij de aanvullende verzekering Vrije Keuze Extrafit of hoger, dan krijg je bij ONVZ running therapie voor een deel vergoed onder de noemer “Erkende preventiecursussen”.
3. VvAA:
Bij een aanvullende verzekering krijg je bij VvAA running therapie voor een deel vergoed onder de noemer “Preventiecursussen”. De vergoeding hangt af van welke aanvullende verzekering je hebt.
4. Zorg en Zekerheid:
Bij een aanvullende verzekering krijg je running therapie vergoed tot een maximum van 150 euro.
5. PNO Zorg:
Bij de aanvullende verzekering Compleet, krijg je bij PNO Zorg running therapie voor een deel vergoed onder de noemer “Erkende preventiecursussen”.

Niet de juiste verzekering
Wanneer u niet over de juiste verzekering beschikt kunt u running therapie (mogelijk) opvoeren als bijzondere ziektekosten. Overleg dit met de belastingdienst of met uw administratiekantoor.

Werkgever
Wanneer u (deels) arbeidsongeschikt bent, is het mogelijk dat uw werkgever bereid is de kosten te vergoeden. Werkt u nog wel maar ervaart u stress gerelateerde klachten, informeer bij uw werkgever of u running therapie kunt volgen ter preventie. Ook is het mogelijk dat uw werkgever of bedrijfsarts contact met ons legt.

Eigen bedrijf
De kosten van running therapie kunt u opvoeren als aftrekpost onder “coaching / persoonlijke ontwikkeling”. Vraag ernaar bij uw belastingadviseur of administratiekantoor.

PGB
Als u PGB ontvangt, is het mogelijk dat running therapie hieruit bekostigd kan worden onder de noemer “activerende begeleiding”. Vraag hiernaar bij het zorgloket van uw gemeente.

Stichting
De Stichting voor de vergeten groepen stelt geld beschikbaar aan individuen, die door zorginstellingen aan de stichting worden voorgedragen om in aanmerking te komen voor een eenmalige (deel)bijdrage, die niet via overheidsinstanties beschikbaar is.
Neem contact op met uw doorverwijzer of de stichting of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Voor bedrijven: vraag naar de mogelijkheden of voor een offerte.