Uncategorized

Gratis Krav Maga kennismakingsles bij Stellingwerf Gym

Op woensdag 2 en 9 oktober biedt Stellingwerf Gym in samenwerking met SLIM Self Defense Institute een gratis krav maga kennismakingsles aan. We starten beide avonden om 20.00uur.

De les wordt gegeven door Albert van der Sluis. Albert van der Sluis is sinds 2017 Civiel Krav Maga instructeur Graduate level 1.
Daarnaast is hij is Docent Weerbaarheid & Agressieregulatie (2018) en trainer Respons: omgaan met pesten en groepsdruk in het basisonderwijs (2019).

Albert is enthousiast geworden door de documentairereeks Fight Quest op Discovery Channel. In 2012 is hij gestart met Krav Maga lessen. Dit beviel hem zo goed dat een keer trainen per week al snel vier keer per week trainen werd.
In 2016 besloot Albert om zich verder te verdiepen in Krav Maga door het volgen van de trainerscursus, zodat hij onder begeleiding van een instructeur les aan beginners kon gaan geven. In 2017 is hij een vervolgcursus gaan volgen, waardoor hij nu volwaardig instructeur is. Hierdoor is hij door zijn bond, S.M.A.R.T. Krav Maga, bevoegd verklaard om zelfstandig lessen aan beginners en gevorderden te geven.

Na de workshop en bij voldoende enthousiasme gaan we iedere woensdag een krav maga les verzorgen.

Lijkt het jou leuk om deel te nemen aan de les mail dan naar info@stellingwerfgym.nl. Ook een appje naar 06-48465543 of het invullen van het onderstaande formulier is voldoende. We zetten jou op de lijst en verwachten jou dan op 2 of 9 oktober.

Wat is krav maga

Krav maga is een verdedigingskunst die zijn oorsprong heeft in Tsjechoslowakije en Israël. Kenmerkend voor Krav Maga is dat training vaak plaatsvindt met zeer uiteenlopende realistische situaties, zoals een ontvoeringssituatie, gevaar ’s nachts, aanvallen op een belangrijk persoon of aanvallen met een vuurwapen of mes. Waar zelfverdedigingsvormen als aikido en jiujitsu subtiele technieken kennen, die de meeste mensen pas in echte gevechtssituaties effectief kunnen toepassen als zij ze jarenlang hebben geoefend, beperkt het Krav Maga zich grotendeels tot technieken die hoe dan ook snel effect hebben. Dit is met name om praktische redenen: technieken sluiten voornamelijk aan op natuurlijke reflexen van iemand die zich verdedigt tegen een aanval en in veel gevallen moeten mensen zich in relatief korte tijd effectief kunnen verdedigen, waardoor een no-nonsense benadering voor de hand ligt

Het Krav Maga kent dan ook geen kata en is een geschikte methode voor zowel mannen als vrouwen van alle leeftijden om in relatief korte tijd te leren omgaan met (levens)bedreigende situaties, zoals bedreigingen met mes of vuurwapen. Zoals iedere realistische vorm van zelfverdediging is het Krav Maga niet aan regels gebonden, buiten de regels van de wet. Trappen en stoten naar het kruis zijn toegestaan, evenals stoten met de ellebogen naar het hoofd en het steken met vingers in ogen of tegen de keel. Het is dan ook geen sport, maar een zelfverdedigingssysteem.