Voorwaarden

 1. Van de sporters wordt verwacht dat zij respect opbrengen voor alle medesporters, het personeel van de locatie waar de training plaatsvindt, de instructeurs en hun vervangers ongeacht hun geaardheid of herkomst. Dit houdt in dat er geen uitdagingen mogen plaatsvinden of dat sporters een grote mond hebben.
 2. Mannen en vrouwen worden tijdens de training met evenveel respect behandeld.
 3. Tijdens de training wordt van de sporter verwacht dat men alleen Nederlands, Fries of Engels spreekt zodat iedereen elkaar kan verstaan.
 4. Aan de cursussen en workshops die Stellingwerf Gym verzorgt, doen zowel mannen als vrouwen mee. Dit betekent dat gemengd trainen van groot belang is, met name voor vrouwen is het van belang om met mannen te trainen.
 5. Van de sporters wordt verwacht dat zij tijdens de les 100% discipline en inzet tonen.
 6. Sporters trainen altijd op eigen risico en daarom dient de sporter de veiligheidsvoorschriften op te volgen.
 7. Bij het niet opvolgen van een van deze regels kan de sporter geweigerd of weggestuurd worden tijdens een les. Ook kan de toegang voorgoed worden geweigerd.
 8. Om de training goed te laten verlopen, zijn er kledingvoorschriften opgesteld. Het is van belang dat de sporter deze voorschriften opvolgt.
 9. Kledingvoorschriften: de sporter wordt verzocht om een korte- en/ of lange trainingsbroek, een T-shirt wat kapot mag en sportschoenen, die binnen gedragen kunnen worden, mee te nemen naar de les. Tevens wordt de sporter dringend verzocht geen sieraden te dragen tijdens de les.
 10. De sporter verklaart door ondertekening van het inschrijfformulier Stellingwerf Gym niet aansprakelijk te zullen stellen voor schade in welke vorm en door welke oorzaak dan ook ontstaan.
 11. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de sport en de Gym niet in diskrediet brengen. Mocht dit wel gebeuren dan zal er een gesprek volgen op basis waarvan de hoofdinstructeur de beslissing neemt wat te doen.
 12. Opzegging van het abonnement dient voor de eerste van de maand plaats te vinden. Opzegging kan enkel via de mail. Stuur een mail naar brenda@stellingwerfgym.nl
 13. Bij een langdurige blessure zal in overleg worden besloten hoe om te gaan met het betalen van de contributie.

De eerste keer inschrijven is gratis. Wanneer je na het opzeggen van je abonnement binnen 6 maanden opnieuw inschrijft wordt er €12,50 inschrijfgeld in rekening gebracht.
Wanneer je voor de eerste van de maand opzegt dan word je onmiddellijk uitgeschreven. Zeg je na de eerste op dan betaal je de desbetreffende maand nog.
De contributie kan via automatische incasso worden betaald.