Crossfight 35+

Op verzoek van een aantal oudere leden zijn wij in oktober 2016 gestart met een crossfight groep voor leden die de leeftijd van 35 zijn gepasseerd. In deze lessen wordt een vergelijkbare oefenstof getraind die ook bij de reguliere crossfight groepen wordt aangeboden. Het enige verschil is dat de deelnemers meer gelijkwaardig aan elkaar zijn en niet hoeven wedijveren met de jongere garde die sneller grote stappen maken in het fysieke. Tevens is de opbouw van de lessen meer toegespeeld op de leeftijd van de deelnemers.

In eerste instantie zijn wij gestart met twee groepen. Een herengroep op de dinsdagavond en een damesgroep (waar overigens ook jongere dames aan deelnemen) op de vrijdagavond. Gezien de vraag hebben wij besloten om op de woensdagavond een extra les aan te bieden.

We hebben met opzet de trainingstijden verlaat, zodat een ieder na zijn werk nog voldoende tijd heeft om zich adequaat voor te bereiden op de training. De trainingstijden staan vermeld bij de lestijden onder het kopje informatie.

Ben jij geïnteresseerd in een gratis proefles zoek dan contact met Stellingwerf Gym via de app, mail of Facebook.