Blog

In beweging tegen psychische klachten

Bewegen als middel inzetten om psychische klachten te bestrijden is al enige tijd in opkomst. Hoogleraar Erik Scherder, voor het grote publiek bekend van De Wereld Draait Door, pleit al jarenlang voor meer beweging onder alle leeftijden. Helaas constateert hij dat het bewegen alleen maar afneemt. Een gemiddeld kind brengt door de week zes uur per dag door achter een scherm en in het weekend is dit zelfs een uur meer. Van de volwassen haalt nog niet de helft de Norm Gezond Bewegen. Passiviteit heeft enorme gevolgen voor je cognitieve functioneren, je stemming en op je slaap-waak ritme, aldus Scherder. Dat is van gróót belang voor jouw kwaliteit van leven.

De laatste jaren wordt veelvuldig onderzoek gedaan naar beweging als middel tegen psychische klachten. Een recent onderzoek door psychomotorische therapeuten (PMT) naar hun vakgebied laat zien dat bewegen een positief effect heeft op het verminderen van depressieve klachten. Running therapie blijkt een prima methode te zijn.

Running therapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop onder begeleiding van running therapeut als aanvullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten. Het heeft sinds 2010 een plaats in de multi disciplinaire richtlijn en NHG standaard Depressie als ‘steunende en structurerende interventie’.

We weten al langer dat bij een depressie er in de hersenen weinig serotonine aanwezig is. Een aantal effectieve antidepressiva kan de zogenaamde serotonine spiegel verhogen, waardoor de balans herstelt. Het vermoeden is dat beweging hetzelfde effect heeft en studies lijken dat uit te wijzen. Een andere theorie is dat de hippocampus (speelt een belangrijke rol bij het opslaan en ophalen van informatie) anders werkt bij mensen met en zonder depressie. Bij mensen die hinder ondervinden van een depressie hebben de hersenen de voorkeur om die informatie op te halen of op te slaan die meer negatief gekleurd is. Met cognitieve therapie kunnen mensen zich bewust worden van dat proces, en het leren bijsturen. Als de therapie succesvol is, is dit terug te zien in de hersenen. De hippocampus is gegroeid. Het vermoeden is dat bewegen hetzelfde effect heeft; de hippocampus groeit weer.

Bij running therapie is het praten ondergeschikt aan het bewegen. Het is belangrijk om running therapie te volgen onder deskundige begeleiding. Dit zorgt voor een gedegen opbouw van de therapie en bovendien voorkomt het de kans op blessures. Met name bij mensen die hinder ondervinden van depressieve of sombere klachten is het verstandig dat de therapie gedegen wordt opgebouwd om teleurstellingen en tegenslagen te voorkomen.

Binnen Stellingwerf Gym hebben wij inmiddels een deskundig running therapeut. Naast zijn kennis van sport werkt hij ook al enkele jaren in de hulpverlening. Binnen Stellingwerf Gym vinden wij deze combinatie een pré en verwachten wij dat dit leidt tot een effectievere therapie en betere resultaten.

Wanneer jij/ u  belangstelling heeft voor running therapie of een ander vorm van sport/ coaching of therapie neem dat contact op via de mail: info@stellingwerfgym.nl en of via nummer 06-48465543. We nemen dan contact met u  op en nodigen u uit voor een intake. Tijdens deze intake kunnen wij van gedachten wisselen over running therapie of ons andere aanbod.