Afmelden

Het opzeggen van je abonnement kan maandelijks. Je dient voor de eerste van de maand op te zeggen. Je kan dit doen via de mail (admin@stellingwerfgym.nl). Wanneer jij je niet voor het eerste van de maand afmeldt ben je desbetreffende maand nog gewoon lid. Dit betekent dat aan het eind van de maand nogmaals het abonnementsgeld wordt afgeschreven. Je betaalt namelijk met terugwerkende kracht.